Главная / Послуги / Тарифи

Тарифи

У К Р А Ї Н А

П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

Ч е р н і г і в с ь к о ї    о б л а с т і

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

27 березня 2018 року м. Прилуки №115

 Про встановлення скоригованих тарифів на послуги, що надає комунальне підприємство „Телекомпанія „Прилуки” Прилуцької міської ради

         Відповідно до підпункту 2 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закону України „Про телебачення та радіомовлення”, статті 23 Закону України „Про інформацію”, пункту 2 статті 2.5 Статуту комунального підприємства „Телекомпанія „Прилуки” Прилуцької міської ради, враховуючи пункт 181.1 статті 181 розділу V Податкового кодексу України, розглянувши лист директора комунального підприємства „Телекомпанія „Прилуки” ПАВЛЮТІНОЇ І.М., з метою забезпечення беззбиткової діяльності комунального підприємства виконавчий комітет міської ради

 ВИРІШИВ:

Встановити скориговані тарифи на послуги, що надаються комунальним підприємством „Телекомпанія „Прилуки” Прилуцької міської ради, з урахуванням ПДВ -20 %, згідно калькуляцій (додаються):

         1.1.    Вартість рекламно-інформаційного сюжету:

         -        виготовлення – 1 сек. – 12,00 грн;

         -        трансляція – 1 сек. – 10,80 грн.

         1.2.    Вартість рекламного ролика:

         -        виготовлення – 1 сек. – 72,00 грн;

         -        трансляція – 1 сек. – 3,00 грн.

         1.2.1. Вартість трансляції рекламного ролика з урахуванням знижок, обумовлених терміном укладання угоди:

         -        1-3 місяці – 1 сек. – 1,80 грн;

         -        3-6 місяців – 1 сек. – 1,20 грн;

         -        6-12 місяців – 1 сек. – 0,60 грн.

         1.3.    Вартість інформаційних матеріалів щодо висвітлення роботи органів місцевого самоврядування, державних установ та неприбуткових організацій:

         -        виготовлення – 1 сек. – 1,20 грн;

         -        трансляція – 1 сек. – 1,08 грн.

         1.4.    Вартість музичного вітання:

         -        для фізичних осіб – 120,00 грн;

         -        колективне для юридичних осіб – 192,00 грн.

         1.5.    Вартість послуги – показ фотографії у програмі „Музична мозаїка” – одна фотографія – 12,00 грн.

         1.6.    Вартість послуги з надання оголошення:

         -        для фізичних осіб – 72,00 грн;

         -        для юридичних осіб – 192,00 грн.

  1. Дані тарифи ввести в дію з дня їх офіційного оприлюднення.
  2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 13 лютого 2018 року № 54 „Про встановлення тарифів на послуги, що надає комунальне підприємство „Телекомпанія „Прилуки” Прилуцької міської ради” вважати таким, що втратило чинність.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                О.І.СИВЕНКО

Продукты